Hộp số

111

 Hộp số

Đối với động cơ nema23,34, Tỷ lệ giảm: 1: 2 1: 5 1:20 1:30

13 14

Hộp số hành tinh cho nema17, Tỷ lệ giảm: 1: 5.18

12

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc giảm khẩu phần khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


WhatsApp Online Chat!