תֵבַת הִלוּכִים

111

 תֵבַת הִלוּכִים

למנוע nema23,34, יחס הפחתה: 1: 2 1: 5 1:20 1:30

13 14

תיבות הילוכים פלנטריות עבור nema17, יחס הפחתה: 1: 5.18

12

אם אתה זקוק למידע נוסף או למנת הפחתה אחרת אנא פנה אלינו.


צ'אט באינטרנט WhatsApp!