Gearkasse

111

 Gearkasse

For nema23,34 motor, Reduktionsforhold: 1: 2 1: 5 1:20 1:30

13 14

Planetgearkasser til nema17, Reduktionsforhold: 1: 5,18

12

Hvis du har brug for mere information eller anden reduktionsration, bedes du kontakte os.


WhatsApp Online Chat!