පුවත්

 • Chinese New Year

  Chinese New Year

  To celebrate New Year,we will be on holidays from 23th to 31th Jan.during the time,if you have some questions or orders for our stepper motor and other cnc routers,please feel free to leave messages for us or send email to Mary@longs-motor.com Allow us to congratulate you on the arrival of the N...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Merry Christmas

  Merry Christmas

  For the Christmas Coming, LONGS MOTOR provides consumers with high-quality : stepper motors 、motor drivers、and cnc kits on big sales than usual,to give back consumers’ supports and love for LONGS MOTOR. In order to celebrate Christmas Day & New year , all of our company’s produ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • , එකට වැඩ එකට වර්ධනය වන!

  , එකට වැඩ එකට වර්ධනය වන!

  In order to celebrate the 10th anniversary of the establishment of Changzhou Longs Motor Co., Ltd; to enrich sports and cultural activities  of staff members and workers; to enhance the cohesion of the enterprise and centripetal forces; to inspire the initiativity and positivity of the staff; to ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Certificates

  LCS1507312033E LCS1507312031S
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Stepper motor application industry

  Stepper motor application industry

  Non-standard machinery Medical equipment winding machine welding machine spraying machine ceramic printing machine battery winding machine crystal grinding machine packaging machine PCB drilling machine strap drilling machine computer flat knitting machine textile machinery zipper automatic foam ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • අපි කොහොමද stepper මෝටර් භාවිතා කළ හැකිය

  අපි කොහොමද stepper මෝටර් භාවිතා කළ හැකිය

  Stepper මෝටර් පාලනය යාන්ත්රික තැටිය, වේගය සහ ව්යවර්ථ තත්වය පාලනය කරන උපකරණයකි. එය විදුලි මෝටර් වල යෝජනාව පාලනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. එය එන්ජින් ආරම්භ කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනීමට ස්වයංක්රීය ලෙස සම්ප්රේෂණය සහ අතින්, සහ වේගය තෝරා සකස් කිරීම් ඇත. ද se අපේක්ෂා ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • stepper මෝටර් (A) මගින් පරීක්ෂණය

  stepper මෝටර් (A) මගින් පරීක්ෂණය

  Stepper මෝටර් ප්රොසෙසර සැකසීමේ හෝ අභිරුචි පාලකය තොරතුරු සන්නිවේදන සේවා සාමාන්යයෙන්, සහ බලය බොහෝ විට stepper මෝටර් රථයේ රියදුරු හා බලය ට්රාන්සිස්ටර පත්තු පරිපථ විසින් පාලනය කර ඇත. නිවැරදි ව්යාපාරය හැකි වේ, නමුත්, මෙම සංකීර්න සාමාන්යයෙන් "සමහර විට කවදා හරි" බින් ප්රදේශවල stepper ආධුනික ගොඩ. නමුත් stepper ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • stepper මෝටර් (B) මත අත්හදා

  stepper මෝටර් (B) මත අත්හදා

  කුඩා පියවර දී Stepper මෝටර් පියවර සාමාන්යයෙන් උපාධි ෙල්බලෙය් සඳහන් කර ඇත. වත්මන් එක් දිශාවකට ඕනෑකමකින් කිරීමට පියවර මෝටර් ද, එසේ නම්, වෙනත් කෙනෙකු වූ දඟර තුළින් සම්මත පසුව විරුද්ධ ධ්රැවීයතාව හැරවීම, පළමු, ආපසු ධ්රැවීයතාව සමග පසුව දෙවන. මෙම අනුපිළිවෙල ඇ සඳහා නැවත නැවත ...
  වැඩිදුර කියවන්න
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!