قرقره ها

قرقره ها 

قرقره های تایمینگ یک چرخ روی شافت است که برای پشتیبانی از حرکت و تغییر جهت تسمه محکم یا انتقال نیرو بین شافت و تسمه طراحی شده است.

55555

 

قرقره ها 

قرقره های تایمینگ یک چرخ روی شافت است که برای پشتیبانی از حرکت و تغییر جهت تسمه محکم یا انتقال نیرو بین شافت و تسمه طراحی شده است.

  مورد

کمربند

نوع

عرض قرقره

(میلی متر)

تعداد

 دندان

قطر داخلی

مواد

تغییرات

قرقره 25-6.35

MXL

13.2

25

6.35

آلیاژ آلومینیوم

فلنج دوتایی

قرقره 50-6.35

MXL

10

50

6.35

آلیاژ آلومینیوم

فلنج تک

قرقره 20-6.35

MXL

13.2

20

6.35

آلیاژ آلومینیوم

فلنج دوتایی

قرقره 25-6.35

MXL

10

25

6.35

آلیاژ آلومینیوم

فلنج دوتایی

قرقره 50-6

MXL

10

50

6

آلیاژ آلومینیوم

فلنج تک


اگر به اطلاعات بیشتر یا اندازه دیگری نیاز دارید ، با ما تماس بگیرید.


واتساپ چت آنلاین!