کابین های اتصال

کابلهای اتصال 

کابل محصولات Stepper ، محصولات Servo ، محصولات BLDC و محصولات SERVO.

gfdd

کابل برای موتورهای استپر

سیم LS برای موتور پله ای ، 4 لید و 6 لید

ما می توانیم سیم با توجه به مشتری تولید ، نیاز است.

1. کابل برای موتور پله ای

  مورد

UL

نوع

AWG
size

طول

میلی متر

تعداد لیدها

مناسب موتور

سیم LONGS

1007

26

320 + 10

4

نما 17

سیم LONGS

1007

26

187 + 5

4

نما 17

سیم LONGS

1007

26

180 + 10

4

نما 17

سیم LONGS

1007

26

1000 + 10

4

نما 17

سیم LONGS

1007

22

2500 20

4

نما 34

 2. کابل برای موتور حلقه بسته

2 3

  مورد

AWG
size

طول

میلی متر

M aterial

مناسب موتور

سیم LONGS

24

3000 ± 30

کابل محافظ شش هسته ای

نما 23،34

 


واتساپ چت آنلاین!